آموزش شیوه کاشت

مشکل برداشت کم محصول زعفران

برای پرورش زعفران در مزارع خود باید قبل از کاشت به نکاتی که در این زمینه حائز اهمیت هستند توجه شود.گاهی برخی از افراد با توجه به اینکه حتی مزرعه آنها در مناطق گرم و خشک نیز قرار دارد اما محصول کمی از این مزارع برداشت می کنند و این مشکل می تواند دلایل متعددی داشته باشد. یکی از این دلایل محل قرار گیری زمین است. زمینی که در آن می خواهیم پیاز زعفران را کشت نمائیم بایدآفتاب گیر باشد. یعنی در طول سال در محل تابش مستقیم نور خورشید قرار داشته باشد.

marketing
از نکات دیگری که حتی در نواحی گرم و خشک باید به آنها توجه شود تا محصولی متناسب با ظرفیت زمین داشته باشیم

آیا می خواهید کشت زعفران را به صورت حرفه ای آغاز کنید؟

با توجه به اینکه پرورش زعفران از مشاغل پر درآمد محسوب می شود. می توانید به صورت حرفه ای آن را آغاز کنید.

پیاز زعفران قائنات

با توجه به اینکه قائنات پایتخت زعفران جهان بوده و متقاضی برای خرید بذر این منطقه بسیار زیاد می باشد لذا بر آن شدیم تا مجموعه ای را تشکیل دهیم تا ضمن استخراج اصولی پیاز زعفران،با کیفیت ترین محصول را نیز برای مشریان عزیز تهیه نماییم. این مجموعه متشکل از مدیر،انباردار،راننده تراکتور،راننده کامیون،سرپرست کارگران و کارگران محترم در چند اکیپ مجزا می باشد.

facebook twitter google pinterest rss instagram telegram