تا زمان برداشت محصول در کنارتان هستیم

PPC

مشاوره کاشت

زعفران با توجه به شرایط آب و هوایی خاصی که به آن نیازمند است صرفا در مناطق گرم و خشک می روید و به همان دلیل است که قائنات با شرایط آب و هوایی خاص خود به پایتخت رویش این محصول بدل شده است. اینکه کشور ما ایران زادگاه این محصول گرانمایه است برای عموم روشن و مبرهن است اما باید خاطر نشان نمود که بهترین کیفیت برای این محصول نیز اختصاص به ایران و نیز منطقه قائنات دارد و این کیفیت بالا به دلیل شرایط آب و هوایی این منطقه می باشد ما با شیوه های نوین کشاورزی و استفاده از شرایط ویژه ای که برای تولید و پرورش این محصول مهیا می کنیم توانسته ایم دربد ترین شرایط آب و هوایی نیز این محصول را کشت کنیم اما در ابتدای کار خاطر نشان می کنیم که هیچگاه نمی توان کیفیتی در حد زعفران قائنات را تولید نمود همانطور که کیفیت محصول در کشورهای دیگر مانند چین و اسپانیا با زعفران ایران و قائنات قابل مقایسه نیست.

image

زمین مناسب

زمینی که پیاز زعفران قرار است در آن کشت شود باید به گونه ای باشد که در طول روز آفتاب به آن بتابد، زعفران در سایه رشد کمتری خواهد داشت و همچنین از مرغوبیت محصول نیز کاسته می شود..

image

خاک مرغوب

خاک از نظر مواد معدنی باید کامل باشد تا تمام مواد معدنی مورد نیاز پیاز به آن برسد، از نظر مهندسین کشاورزی هر چه رنگ خاک تیره تر باشد از مرغوبیت بیشتری برخوردار خواهد بود.

image

آبیاری منظم

با توجه به این که زعفران از محصولاتی است که به نسبت باقی محصولات کشاورزی، حداقل آبیاری را نیازمند است آبیاری باید به گونه ای باشد که تمامی زیر پوشش زمین آبیاری شود..

image

پیاز مرغوب

پیاز زعفرانی در مزرعه کشت می شود باید به گونه ای باشد که اندازه متوسط خود را داشته باشد و زمان کاشت سالم و بدون زخم شدگی باشد تا باروری خود را حفظ نماید.

پیاز زعفران قائنات

با توجه به اینکه قائنات پایتخت زعفران جهان بوده و متقاضی برای خرید بذر این منطقه بسیار زیاد می باشد لذا بر آن شدیم تا مجموعه ای را تشکیل دهیم تا ضمن استخراج اصولی پیاز زعفران،با کیفیت ترین محصول را نیز برای مشریان عزیز تهیه نماییم. این مجموعه متشکل از مدیر،انباردار،راننده تراکتور،راننده کامیون،سرپرست کارگران و کارگران محترم در چند اکیپ مجزا می باشد.

facebook twitter google pinterest rss instagram telegram