پیاز زعفران

پیاز زعفران

این محصول که اصلی ترین محصول در سبد محصولات شرکت ماست و یکی از اصلی ترین و البته خاص ترین محصولات ما به حساب می آید. چرا که کشت زعفران نیازمند شرایط آب و هوایی خاصی است و البته پیاز زعفران نیز تاثیر بسزایی در تولید محصولی با کیفیت دارد.

مشاوره خرید و کشت پیاز زعفران در دو نوبت انجام می گیرد که یک نوبت قبل از خرید محصول و نوبت دوم پس از خرید پیاز زعفران و چگونگی کشت پیاز زعفران در این نوبت توضیح داده می شود. لازم به ذکر است که به دلیل این که برخی از اقلیم ها با توجه به شرایط آب و هوایی امکان کشت زعفران را ندارند و به همین دلیل در این شرایط نیاز به کشت گلخانه ای این محصول می باشد.

تاریخ

02 بهمن 1393

مجموعه

زعفران, پیاز زعفران, زعفران قائنات

پیاز زعفران قائنات

با توجه به اینکه قائنات پایتخت زعفران جهان بوده و متقاضی برای خرید بذر این منطقه بسیار زیاد می باشد لذا بر آن شدیم تا مجموعه ای را تشکیل دهیم تا ضمن استخراج اصولی پیاز زعفران،با کیفیت ترین محصول را نیز برای مشریان عزیز تهیه نماییم. این مجموعه متشکل از مدیر،انباردار،راننده تراکتور،راننده کامیون،سرپرست کارگران و کارگران محترم در چند اکیپ مجزا می باشد.

facebook twitter google pinterest rss instagram telegram