گل زعفران

گل زعفران

چنانچه افراد برای اطمینان بیشتر مایل به خرید گل زعفران باشند باید این نکته را در نظر بگیرند که گل زعفران در هنگام صبح و پس از برداشت که به صورت غنچه می باشد به دلیل رطوبت ناشی از شبنم صبحگاهی نسبت به گل باز شده سنگین تر است همچنین زمانی که شما گل زعفران را به صورت باز شده خریداری می کنید، گذشته از وزن کمتر باز کردن گل و جدا کردن ریشه از گل نیز آسان تر است، این مورد خود را زمان خرید گل در وزن های بالای 20 کیلو نشان می دهد. این نکته را نیز باید خاطر نشان نمود که هیچگاه گل را به صورت خشک شده یا نزدیک به پوسیدگی خریداری نفرمائید. زیرا گذشته از پایین آمدن مرغوبیت زعفران،باز کردن گل نیز دشوار خواهد بود . بهترین زمان برای خرید گل ابتدای صبح پس لز طلوع خورشید است.

تاریخ

02 بهمن 1393

مجموعه

زعفران

پیاز زعفران قائنات

با توجه به اینکه قائنات پایتخت زعفران جهان بوده و متقاضی برای خرید بذر این منطقه بسیار زیاد می باشد لذا بر آن شدیم تا مجموعه ای را تشکیل دهیم تا ضمن استخراج اصولی پیاز زعفران،با کیفیت ترین محصول را نیز برای مشریان عزیز تهیه نماییم. این مجموعه متشکل از مدیر،انباردار،راننده تراکتور،راننده کامیون،سرپرست کارگران و کارگران محترم در چند اکیپ مجزا می باشد.

facebook twitter google pinterest rss instagram telegram