مدیر سایت

مدیر سایت

فروردين 02, 777
منتشرشده در مطالب
برچسب‌ها

رکورد دار تولید زعفران در کشور

آمار وزارت جهاد کشاورزری ئدر سال 1397 نشان می دهد، میانگین بیشترین تولید زعفران در سال 97 مربوط به استان خراسان جنوبی است و نیز بیشترین تولید در استان مربوط به شهرستان قائن می باشد.

بهمن 23, 1397
منتشرشده در مطالب
برچسب‌ها

مشخصه های زعفران مرغوب

میانگینی که کارشناسان برای زعفران مرغوب در نظر می گیرند، به ازای هر کیلو گل زعفران 3.5 مثقال ریشه است. که با وزن ریشه زعفران یا همان کلاله به دست می آید.

پیاز زعفران قائنات

با توجه به اینکه قائنات پایتخت زعفران جهان بوده و متقاضی برای خرید بذر این منطقه بسیار زیاد می باشد لذا بر آن شدیم تا مجموعه ای را تشکیل دهیم تا ضمن استخراج اصولی پیاز زعفران،با کیفیت ترین محصول را نیز برای مشریان عزیز تهیه نماییم. این مجموعه متشکل از مدیر،انباردار،راننده تراکتور،راننده کامیون،سرپرست کارگران و کارگران محترم در چند اکیپ مجزا می باشد.

facebook twitter google pinterest rss instagram telegram