21, -2664 نوشته شده توسط
منتشرشده در مطالب

افت رتبه جهانی تولید زعفران ایران

متاسفانه قاچاق بی رویه پیاز زعفران از کشور و عدم نظارت دقیق در این زمینه باعث شده است که این محصول در بسیاری از کشور های دیگر نیز کشت شود.

فروردين 02, 777 نوشته شده توسط
منتشرشده در مطالب

رکورد دار تولید زعفران در کشور

آمار وزارت جهاد کشاورزری ئدر سال 1397 نشان می دهد، میانگین بیشترین تولید زعفران در سال 97 مربوط به استان خراسان جنوبی است و نیز بیشترین تولید در استان مربوط به شهرستان قائن می باشد.

بهمن 23, 1397 نوشته شده توسط
منتشرشده در مطالب

مشخصه های زعفران مرغوب

میانگینی که کارشناسان برای زعفران مرغوب در نظر می گیرند، به ازای هر کیلو گل زعفران 3.5 مثقال ریشه است. که با وزن ریشه زعفران یا همان کلاله به دست می آید.

پیاز زعفران قائنات

با توجه به اینکه قائنات پایتخت زعفران جهان بوده و متقاضی برای خرید بذر این منطقه بسیار زیاد می باشد لذا بر آن شدیم تا مجموعه ای را تشکیل دهیم تا ضمن استخراج اصولی پیاز زعفران،با کیفیت ترین محصول را نیز برای مشریان عزیز تهیه نماییم. این مجموعه متشکل از مدیر،انباردار،راننده تراکتور،راننده کامیون،سرپرست کارگران و کارگران محترم در چند اکیپ مجزا می باشد.

facebook twitter google pinterest rss instagram telegram