تکثير پیاز زعفران

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تکثير زعفران از طريق بنه که به اشتباه پياز گفته مى‌شود، صورت مى‌گيرد. بنه‌هائى که براى کاشت انتخاب مى‌شوند از فندق بزرگ‌تر و از گردو کوچک‌تر و وزن آنها ۸ گرم به‌بالا و داراى جوانه انتهائى سالم و بدون پوسيدگى است، هر چه بنه درشت‌تر باشد محصول به‌دست آمده مرغوب‌تر و عملکرد سال‌هاى ابتدائى کشت بيشتر خواهد بود. به‌همين دليل معمولاً بنه‌ها را از مزارع ۳ تا ۴ ساله انتخاب مى‌کنند. بنه زعفران در سال‌هاى بعد، بنه‌هاى ديگرى به‌وجود مى‌آورد به‌طورى که در سال‌هاى هفتم تا دهم به‌صورت گروهى از بنه‌هاى ريز و درشت متراکم در مى‌ايند. در هر صورت هنگاميکه برگ‌ها کاملاً خشک شدند (از اواسط خرداد ماه) بنه‌ها را از خاک در مى‌آورند که معمولاً به دو روش انجام مى‌گيرد:

 

روش اول به‌نام خشکه‌کن است، به‌اين صورت که بنه‌ها را به‌وسيله بيلچه يا خيش از زمين خارج در مى‌آورند. روش ديگر را پياز ترکن گويند که زمين را آبيارى و پس از گاورو شدن، بنه‌ها را از زمين خارج مى‌کنند که در اين روش بنه‌ها کمى مرطوب خواهند بود. از اين روش زمانى استفاده مى‌گردد که کاشت سريع و بلافاصله مورد نظر باشد زيرا انبار کردن پياز مرطوب نياز به مراقبت‌‌هاى ويژه دارد.

 

نگهدارى پيازهاى خشکه‌کن معمولاً به‌اين‌صورت انجام مى‌شود که بنه‌هاى درشت و سالم را جدا نموده و در انبارهاى خشک و داراى تهويه مناسب تا ارتفاع ۲۰ تا ۳۰ سانتى‌متر انباشته و تا اواخر تابستان (مرداد و شهريور)، که زمان کاشت است، نگهدارى مى‌کنند. براى جلوگيرى از هر گونه آلودگى قارچي، پيازها را با سموم قارچ‌کش مانند بنليت و سولفات مس ضدعفونى مى‌کنند و به‌هنگام کاشت، غلاف قهوه‌اى رنگ روى آن را جدا مى‌کنند به‌طورى که آخرين لايه روى پياز بماند.

 

پیاز زعفران قائنات

با توجه به اینکه قائنات پایتخت زعفران جهان بوده و متقاضی برای خرید بذر این منطقه بسیار زیاد می باشد لذا بر آن شدیم تا مجموعه ای را تشکیل دهیم تا ضمن استخراج اصولی پیاز زعفران،با کیفیت ترین محصول را نیز برای مشریان عزیز تهیه نماییم. این مجموعه متشکل از مدیر،انباردار،راننده تراکتور،راننده کامیون،سرپرست کارگران و کارگران محترم در چند اکیپ مجزا می باشد.

facebook twitter google pinterest rss instagram telegram