محلول پاشی زعفران

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

محلول پاشی پس از پایان یخبندان زمستان انجام میشود. استفاده از کودهای ریز مغذی واسیدهای امینه وکودهای کامل پتاس فسفر بالا به جهت تقویت پیاز دختری و افزایش گلدهی و تامین عناصر مورد نیاز گیاه انجام می گیرد.

زمان : بهمن ماه تا نیمه فروردین با فاصله هر 15 روز در چهار مرحله


 
فواید محلول پاشی زمستانه زعفران

 

1-    افزایش قدرت کلروفیل سازی

 2-افزایش قدرت رشد رویشی و تثبیت در رشد جوانه انتهایی                                3-افزایش نقل و انتقال عناصر غذایی در گیاه زعفران                                          4-افزایش وزن و تعداد پیاز (بنه) و افزایش رنگ پذیری و افزایش گل آوری                                                                                  5-افزایش مقاومت گیاه به سرما و گرما و تنش های محیطی 
6-درشت شدن و افزایش قد کلاله

 نکات قابل توجه در محلول پاشی :

1-از محلول پاشی در روزهای بارانی خودداری کنید. همچنین پیشنهاد می گردد به هنگام محلول پاشی سطح اندام هوایی و بخصوص برگها به طور کامل خیس شود حتی المقدور از آب زلال استفاده گردد.

2-محلول پاشی در برگ ها در دمای زیر 10 درجه انجام نشود.

 3-محلول پاشی بعد از آبیاری انجام شود چون بعد از آبیاری روزنه برگ ها باز می شود و شرایط جذب عناصر تسهیل می گردد یا حداقل زمین مقداری رطوبت داشته باشد

از اواخر بهمن تا نیمه اسفند ، برگهای زعفران که از راس پیازهای دختر روییده اند از رشد باز می مانند و ریشه ها که از کف پیاز مادر روییده اند خشکیده و پیاز مادر در جسم پیازهای دختر مستهلک می شود و از این پس پیاز دختر و پیازچه هایی که فاقد ریشه می باشند برای تغذیه و درشت شدن در طول ماه های اسفند و فروردین فقط به جذب برگی و فتوسنتز و ذخیره سازی مواد غذایی از باران های فصلی متکی هستند. محلول پاشی مزرعه در این دوره کوتاه با کودهای کامل با فرمول مناسب و تحقیق شده ، موجب درشت شدن پیازها و گل آوری آنان در سال بعد و نهایتا افزایش تولید در مزرعه زعفران می شود. در سالهای خیلی سرد در ماههای دی و بهمن باید از آبیاری مزرعه خودداری نمود ، زیرا باعث یخ زدگی و فساد پیازها می گردد. آخرین آبیاری در اواسط فروردین ماه است ، زمانی که برگهای زعفران رو به زردی می گرایند ، بعد از آن برگها را چیده و بعنوان خوراک دام استفاده گردد.

از چه نوع کودی برای محلول پاشی استفاده کنیم؟

از کودهایnpk  پنج کیلوگرم در هر هزار لیتر آب  استفاده گردد.
 
کود رویی۱۰۰ تا ۲۰۰ گرم ، کودآهن ۲۰۰ تا ۴۰۰ گرم ، هرکدام در هزار لیتر آب حل کرده و استفاده کنید.

پیاز زعفران قائنات

با توجه به اینکه قائنات پایتخت زعفران جهان بوده و متقاضی برای خرید بذر این منطقه بسیار زیاد می باشد لذا بر آن شدیم تا مجموعه ای را تشکیل دهیم تا ضمن استخراج اصولی پیاز زعفران،با کیفیت ترین محصول را نیز برای مشریان عزیز تهیه نماییم. این مجموعه متشکل از مدیر،انباردار،راننده تراکتور،راننده کامیون،سرپرست کارگران و کارگران محترم در چند اکیپ مجزا می باشد.

facebook twitter google pinterest rss instagram telegram